Itannex webshop

Algemene voorwaarden

Voorwaarden

Algemeen

 • Alle prijzen zijn exclusief 21% wettelijke BTW.
 • Van toepassing zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede onder nummer 08118594. Op aanvraag worden deze naar u verzonden.
 • Itannex hanteert een standaard betalingstermijn van 14 dagen na factuur.
 • Alle afzonderlijk genoemde artikelprijzen en voorwaarden zijn alleen van toepassing bij afname van het complete voorstel.

Uitvoering werkzaamheden

 • Itannex gaat er van uit dat de werkzaamheden tijdens kantooruren worden uitgevoerd.
 • De consultancydagen genoemd in deze prijsopgave dienen uiterlijk binnen 6 maanden na opdrachtverstrekking te worden ingepland en afgenomen

Betalingsvoorwaarden software

 • Facturatie geschiedt na levering.

Betalingsvoorwaarden consultancy en opleidingen

 • Facturatie voor consultancy geschiedt vooraf.
 • Facturatie voor opleidingen geschiedt direct na opdrachtverstrekking.
 • De factuur voor klassikale en maatwerktrainingen dient binnen 14 dagen na factuurdatum in zijn geheel voldaan te zijn, of per ommegaande wanneer de cursus binnen twee weken start.
 • Itannex behoudt zich het recht voor om cursusdata te wijzigen.
 • Voor consultancy en opleidingen zijn wijzigingen in data vanuit de opdrachtgever tot 5 werkdagen voor aanvang kosteloos, daarna worden er kosten in rekening gebracht ter grootte van 50% van het betreffende dagtarief voor de betreffende data.
 • Mocht een cursist vanwege onvoorziene omstandigheden niet in de gelegenheid zijn om de betreffende opleiding te volgen, dan kunt u uiteraard een vergelijkbare vervanger laten deelnemen.
 • Indien het voor u niet mogelijk is om de openstaande uren binnen 6 maanden na opdracht in te plannen zal Itannex in overleg met de klant de nog openstaande uren via een strippenkaart aan u factureren. Zodat u vrij bent de nog uit te voeren uren op afroep af te nemen wanneer het u uitkomt. 

Installaties

 • Itannex levert, de licentiegegevens van de software inclusief downloadlink af bij het opgegeven emailadres. Indien er is gekozen voor installatie zal een medewerker van de planning contact opnemen om een afspraak in te plannen voor Remote Installatie van uw software.
 • Bij de installatie is niet inbegrepen het inrichten en configureren van de software of eventuele templates. Tevens moet de omgeving van de klant Remote te bereiken zijn.

 Subscription

 • Als gebruiker van de software bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen van uw subscription contract. Itannex zal de factuur voor de verlenging drie maanden van te voren toezenden. Bij betaling wordt het subscription contract verlengd.
 • Bij aanschaf van een nieuwe licentie zijn dit auto-renew licenties. Deze licenties worden op basis van automatische incasso automatisch verlengd, zodat u altijd met de software kan blijven werken. Voor auto-renew licenties geldt dat de licentie 14 dagen voor vervaldatum opgezegd dient te worden. 

 Support

 • Het Itannex Supportcontract wordt stilzwijgend verlengd, tenzij het door u 60 dagen voor de verloopdatum van het contract wordt opgezegd.

 Automatische Incasso

 • Bij automatische incasso geeft u Pay.nl machtiging om de bedragen samenhangend met de door Itannex geleverde diensten af te schrijven van de (post)bankrekening van u.
 • Indien betaling uitblijft na het versturen van een herinnering is Itannex gerechtigd de geleverde dienst te stoppen. De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht.
Contact