Itannex webshop

Building information Modelling

Het gebruik van BIM is geen toekomst meer, het wordt toegepast in concrete opdrachten en is in veel gevallen tegenwoordig een doorslaggevende factor bij het binnenhalen van nieuwe opdrachten.

Wat is BIM?

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek daarvan maakt dat de kans op faalkosten groot is.

BIM is de oplossing die er voor zorgt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continue beschikbaar en altijd actueel.

Open BIM

Open BIM is een universele aanpak om op basis van open uitwisselingstandaarden en processen gezamenlijk te werken aan het ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken. Op basis van de Open BIM aanpak kunnen alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken.

Itannex ondersteunt klanten al enkele jaren met het communiceren volgens deze open uitwisselingsstandaarden, zoals IFC en XML. Belangrijk bij deze open uitwisseling zijn goede werkafspraken en de juiste opbouw van uw native bestand en uw exportbestand. De open uitwisseling gebeurt nu onder ander via IFC. IFC staat voor Industry Foundation Classes en is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van bouwinformatie, waardoor er informatie kan worden uitgewisseld tussen partijen zonder dat men gebonden is aan een softwarepakket. Het doel van IFC is om binnen een BIM samenwerking modellen en bestanden uit te kunnen wisselen. Er wordt samengewerkt met aspectmodellen op basis van uitwisseling met IFC export bestanden.

Een andere open uitwisselingsstandaard is XML. Deze standaard heeft Itannex toegepast bij de in eigen beheer ontwikkelde FABWindow module, waarbij in Revit gemakkelijk realistische kozijnmodellen kunnen worden gemaakt. Deze kunnen vervolgens via XML direct worden ingelezen in de productiesoftware van de fabrikant.

Contact