Itannex webshop

Subsidie mogelijkheden Autodesk opleidingen

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor het volgen van Autodesk trainingen. We zetten de mogelijkheden hieronder voor u op een rij.

UWV

Bent u momenteel werkloos? Een opleiding of training kan u misschien helpen een baan te vinden die bij u past. Itannex heeft een samenwerkingsverband met het UWV. Wilt u bijvoorbeeld een cursus Revit of AutoCAD volgen om uw kans op een baan als tekenaar/modelleur te vergroten?

Neem dan contact op met uw UWV adviseur en bekijk welke mogelijkheden er zijn om in aanmerking te komen voor vergoeding van een cursus of training bij Itannex.

SSWT Regelingen voor de Timmerindustrie

Bedrijven die onder de CAO voor Timmerfabrieken vallen, kunnen bij de SSWT (Stichting Scholings- en Werkgelegenheidsfonds Timmerindustrie) subsidie aanvragen voor onze trainingen.

Website: http://www.sswt.nl/scholing/cursussen

Houtcirkel

Houtcirkel bestaat uit negen regionale opleidings­bedrijven die werk­gevers en werk­nemers in de Timmer­industrie, Meubel­industrie, Interieur­bouw en de Hout­handel onder­steunen op het gebied van opleiden, personeel en organisatie. Wij hebben een samenwerkingsverband met partners van Houtcirkel. Zij hanteren een scholingsfonds wat ter beschikking staat om de diverse AutoCAD  gerelateerde trainingen (deels) vergoed te krijgen.
website: http://www.houtcirkel.nl/

OOM Scholingsbijdrage

Wanneer u bent aangesloten bij de OOM / Metaalunie, is het mogelijk subsidie te krijgen voor de trainingen die u bij Itannex volgt. OOM is het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking en is een samenwerkingsverband van Koninklijke Metaalunie, de werknemersvertegenwoordigers uit FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie. Deze organisatie richt zich op het onderhouden en vergroten van de vakkundigheid in de metaalbewerkingsbranche. Bij OOM zijn een kleine 15.000 bedrijven en circa 145.000 werknemers aangesloten. Daarmee is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland.
Website: https://www.oom.nl/OOM-regelingen

SSWM

Werkgevers in de meubelindustrie kunnen subsidie ontvangen wanneer een medewerker een opleiding of cursus heeft afgerond. Website: https://www.sswm.nl/subsidies/

OTIB

Het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf (OTIB) kent een subsidieregeling voor de installatiebranche. Om de ontwikkeling van uw medewerkers te stimuleren heeft OTIB de Ontwikkelingsstimuleringsregeling, kortweg de OSR.  

Met deze regeling krijgt de werkgever een tegemoetkoming in de kosten van een opleiding of training. 

Website: https://www.otib.nl/Thema/Subsidies/Ontwikkelingsstimuleringsregeling__OSR_/De_Ontwikkelingsstimuleringsregeling__OSR_

Twents Fonds voor vakmanschap

Twents Fonds voor Vakmanschap is er voor werkenden, ZZP’ers en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of bijscholen in een vakrichting tot en met MBO niveau 4 die een helder perspectief biedt op de Twentse arbeidsmarkt. Twents Fonds voor Vakmanschap biedt een scholingscheque tot maximaal 5000 euro om scholing/opleiding (deels) te bekostigen. Om het scholingsplan te laten slagen krijgt u als deelnemer ondersteuning van een loopbaanconsulent van het Leerwerkloket Twente of het Loopbaanstation. Zij voeren vooraf ook een loopbaangesprek met de kandidaten, beoordelen de aanmelding voor een scholingscheque en houden contact met de deelnemers tijdens de scholingsperiode. Heeft u interesse? Neem dan contact op met Twents Fonds voor vakmanschap.

Voorwaarden:

  • U bent woonachtig in Twente
  • U wilt een opleiding volgen op maximaal MBO-4 niveau
  • Geen funding mogelijk uit fondsen of andere regelingen

 https://www.agendavoortwente.nl/project/twents-fonds-voor-vakmanschap/

Contact